Jun 17, 2009

Gmat-A1

công ty cổ phần phát triển đầu tư công nghệ fpt

**************

 

GMAT test

Thời gian: 30 phút

20 câu hỏi

 

1

Gmat Test – A1

Câu 1:

Một bữa ăn ở nhà hàng chưa tính tiền phục vụ hết 35,50 $. Nếu phí phục vụ lớn hơn 10% và nhỏ hơn 15% số tiền bữa ăn thì toàn bộ số tiền cho bữa ăn là bao nhiêu giữa các khoảng?

 

(1) $40 và $42

(2) $39 và $41   true

(3) $38 và $40

(4) $37 và $39

(5) $36 và $37

 

Câu 2:

Với mọi số s và t, toán tử * được định nghĩa là s*t = (s - 1)( t + 1). Nếu (-2)*x = -12, thì x = ?

 

(1) 2

(2) 3  true

(3) 5

(4) 6

(5) 11

 

Câu 3:

Năm 1979, khoảng 1/3 trong số 37,3 triệu hành khách du lịch bằng máy bay đến Mỹ hoặc từ Mỹ đi từ sân bay Kenedy. Nếu số lượng hành khách đi hoặc đến sân bay Miami bằng 1/2 số lượng hành khách đi hoặc đến sân bay Kenedy và gấp 4 lần lượng hành khách ở sân bay Logan thì có bao nhiêu triệu hành khách đi hoặc đến sân bay Logan trong năm đó?

 

(1) 18.6

(2) 9.3

(3) 6.2

(4) 3.1

(5) 1.6 true

 

 

Câu 4:

Khi chia số nguyên n cho 17, ta được kết quả là x và số dư là 5. Khi chia n cho 23, ta được kết quả là y và số dư là 14. Hỏi đẳng thức nào dưới đây là đúng ?

 

(1) 23x + 17y = 19

(2) 17x - 23y = 9 true

(3) 17x + 23y = 19

(4) 14x + 5y = 6

(5) 5x - 14y = - 6

 

Câu 5:

Biết rằng 1/2 của số tiền trong một quỹ tín thác được đầu tư vào cổ phiếu, 1/4 được đầu tư vào trái phiếu, và 1/5 được đầu tư vào các quỹ tương hỗ, còn lại $10.000 đầu tư vào công trái chính phủ. Hỏi tổng số tiền của quỹ tín thác là bao nhiêu ?

 

(1) $100.000

(2) $150.000

(3) $200.000  true

(4) $500.000

(5) $2.000.000

 

Câu 6:

Trừ 100 chỗ, tất cả vé cho những chỗ khác trong một sân vận động có 10.000 chỗ ngồi đã được bán. 20% trong số các vé đã bán được bán tại nửa mức giá và số vé còn lại được bán tại đủ mức giá là $2. Tìm tổng doanh thu từ việc bán vé?

 

(1) $15.840

(2) $17.820  true

(3) $18.000

(4) $19.800

(5) $21.780

 

 

 

Câu 7:

Toàn bộ 40 tivi loại X và 80 tivi loại Y được mua cho một khách sạn. Nếu giá tivi loại Y gấp hai lần giá tivi loại X thì giá của tivi loại Y chiếm bao nhiêu phần trăm trong tổng giá trị hoá đơn?

 

(1) 0,25%

(2) 0,5%

(3) 0,625%

(4) 0,833%

(5) 1,0%

 

Câu 8:

Nếu chu vi của một mảnh đất hình chữ nhật  là 34 feet và diện tích của nó là 60 feet vuông, chiều dài của cạnh dài là bao nhiêu?

 

(1) 5 ft

(2) 6 ft

(3) 10 ft

(4) 12 ft  true

(5) 15 ft

 

Câu 9:

Al, Lew và Karen cùng góp tiền để mua quà cho một người bạn. Số tiền của Al góp ít hơn giá trị 1/3 món quà là 2 đô la; Số tiền Lew góp nhiều hơn giá trị 1/4 món quà là 2 đô la. Nếu Karen góp số tiền còn lại là 15 đô la thì giá trị món quà là bao nhiêu ?

 

(1) $24

(2) $33

(3) $36    true

(4) $43

(5) $45

 

Câu 10:

Một đội bóng rổ chơi được 2/3 trận đấu và đã thắng 17 bàn, thua 3 bàn. Trong suốt trận đấu còn lại đội bóng có thể thua nhiều nhất bao nhiêu mà vẫn thắng ít nhất 3/4 toàn trận đấu?

 

(1) 7

(2) 6

(3) 5

(4) 4

(5) 3

 

Câu 11:

Giá trị của - 3 - (- 10) lớn hơn giá trị của - 10 - (- 3) bao nhiêu ?

 

(1) 0

(2) 6

(3) 7

(4) 14  true

(5) 26

 

Câu 12:

Trong một cuộc bầu cử vào chức thị trưởng, ứng cử viên X nhận nhiều hơn 1/3 số phiếu bầu so với ứng cử viên Y, và ứng cử viên Y lại nhận được ít hơn 1/4 số phiếu bầu so với ứng cử viên Z. Biết ứng cử viên Z nhận được 24.000 phiếu bầu, hỏi ứng cử viên X nhận được bao nhiêu phiếu bầu ?

 

(1) 18.000

(2) 22.000

(3) 24.000   true

(4) 26.000

(5) 32.000

 

Câu 13:

Nếu chiều dài và chiều rộng của một khu vườn hình chữ nhật tăng lên 20%, thì khu vườn sẽ tăng lên bao nhiêu %?

 

(1) 20%

(2) 24%

(3) 36%

(4) 40%

(5) 44%   true

 

Câu 14:

Mỗi một giờ thì 1 mẻ cấy vi khuẩn tăng lên gấp 4 lần. Nếu số vi khuẩn này chứa đầy 1/2 container vào lúc 10 giờ sáng thì vào lúc mấy giờ số vi khuẩn này chứa đầy 1/8 container?

 

(1) 9:00 a.m     true

(2) 7:00 a.m

(3) 6:00 a.m

(4) 4:00 a.m

(5) 2:00 a.m

 

 

Câu 15:

Biết rằng mua x quyển sách mất chi phí là $5/quyển và mua y quyển sách mất chi phí $8/quyển, vậy chi phí trung bình (số trung bình cộng), tính theo $/quyển, sẽ bằng :

 

(1) (5x + 8y)/(x + y)   true

(2) (5x + 8y)/xy

(3) (5x + 8y)/13

(4) 40xy/(x + y)

(5) 40xy/13

 

Câu 16:

30% của thành viên của một câu lạc bộ bơi đã thi qua kì thi cứu sinh. Trong số những người không đỗ, 12 người đã tham gia khoá học chuẩn bị và 30 người không tham gia khoá học này. Hỏi có bao nhiêu người trong câu lạc bộ bơi này?

 

(1) 60   true

(2) 80

(3) 100

(4) 120

(5) 140

 

Câu 17:

Năm ngoái bà Long nhận được 160 đô la tiền cổ tức từ số cổ phiếu của bà ở công ty X. Tất cả số cổ phiếu này bà giữ trong 1 năm. Nếu bà Long có thêm 12 cổ phiếu trong công ty so với năm ngoái thì bà sẽ nhận được thêm số cổ tức là 15 đô la. Vậy năm ngoái bà đã có bao nhiêu cổ phiếu ?

 

(1) 128   true

(2) 140

(3) 172

(4) 175

(5) 200

 

Câu 18:

Nếu Jonh đánh máy với vận tốc x từ một phút thì  Jonh phải mất bao nhiêu thời gian để đánh được y từ?

 

(1) x/y

(2) y/x  true

(3) xy

(4) 60x/y

(5) y/60x

 

Câu 19:

Tăng giá của một mặt hàng lên 15% và sau đó tăng tiếp lên 15% nữa thì tăng tương ứng so với giá trị ban đầu là bao nhiêu? 

 

(1) 32,25%          true

(2) 31,00%

(3) 30,25%

(4) 30.00%

(5) 22,50%

 

Câu 20:

Tổng số tiền trong hoá đơn bán kẹo trong ngày Valetine là 385 triệu dollars, bằng 7% tổng số kẹo bán ra trong năm. Hỏi số kẹo bán ra trong năm là bao nhiêu triệu đôla?

 

(1) 55

(2) 550

(3) 2.695  

(4) 5.500   true

(5) 26.950

 

2

Gmat Test – A1