Aug 7, 2010

Trắc nghiệm tin học Microsoft Word - Excel dành cho chứng chỉ A

Đây là bài trắc nghiệm gồm Trắc nghiệm tin học Microsoft Word - Excel dành cho chứng chỉ A 10 câu, còn rất nhiều bài mà các bạn có thể tìm thấy tại:
http://hocvui.net/trac-nghiem/