Aug 8, 2010

whole white sexy long dress - áo dài việt nam

Photo: RayMoon

Model: Trang Nhung, Thảo Nhi & Diễm Hương

Makeup: Phước Lợi

Costume: Aó dài ABC

Stylist: Tân Đà Lạt
ao dai
ao dai
ao dai
ao dai
ao dai
ao dai
ao dai
ao dai
ao dai
ao dai
ao dai